• آخرین های آهن وفولاد
  • محبوبترین های آهن وفولاد


 

ویژه ها

اخبار فلزات: عبور از مرز تولید نیممیلیون تن محصول در نورد گرم فولاد مبارکه، ثبت رکورد 116هزار و 54 تن محصول ضخامت پایین با کیفیت بسیار بالا در مجتمع فولاد سبا، تولید 65 هزار و 51 تن آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیـــــددشـــــت چهارمحـــال و بختیاری و ثبت رکوردهای پیدرپی روزانه در واحدهای احیا مستقیم و فولادسازی و نورد سرد شرکت باعث شد تا در سایۀ الطاف الهی و تلاش کارکنان فولاد مبارکه فروردین ماه سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «رونق تولید» مزین شد، نویدبخش سالی پرخیروبرکت برای صنعت فولاد کشور باشد.

عبور از نیممیلیون تن محصول در نورد گرم فولاد مبارکه
مهدی علیاکبریان، رئیس تولید خط نورد گرم فولاد مبارکه، از ثبت رکورد تولید در این واحد خبر داد و گفت: در فروردینماه سال جاری کارکنان بلندهمت واحد نورد گرم توانستند با تولید 500 هزار و 272 تن محصول و دستیابی به رکورد کیفی، افتخار دیگری برای شرکت فولاد مبارکه به ثبت برسانند.
وی رکورد قبلی این خط تولید را مربوط به شهریور 97 و به میزان 498 هزار و 869 تن محصول گرم اعلام کرد و افزود: کسب موفقیت تولید بیش از نیممیلیون تن محصول در این واحد بهواقع گام بلندی در مسیر رسیدن به اهداف سالانۀ نورد گرم و فولاد مبارکه است و بهطورقطع افزایش رضایتمندی مشتریان را نیز به همراه دارد.
علیاکبریان مهمترین عوامل دستیابی به این رکورد را اینچنین برشمرد:
-افزایش بازدهی زمانی تجهیزات به جهت کنترل زمانهای توقف اضطراری شامل خرابی تجهیزات، کاهش تعویض اضطراری غلتک ها و برنامهریزی برای تولید بهینه؛
-افزایش کیفیت تعمیرات برنامهریزیشده که با همکاری واحد خدمات فنی و پشتیبانی در آموزش کارکنان با دانش فنی و مجرب تعمیراتی صورت گرفت و این امر به کاهش زمان انجام تعمیرات و افزایش کیفیت آن و کاهش خرابیها منجر شد.
وی در ادامه تأکید کرد در کنار دستیابی به رکورد کمّی، عبور از مرز بازده کیفی مربوط به عیوب نورد گرم نیز دستاورد بزرگ دیگر این واحد بوده است.
رئیس تولید خط نورد گرم افزود: رکورد بازده کیفی ناحیۀ نورد گرم از 99.55 درصد در شهریور سال گذشته به 99.59 درصد در فروردینماه سال جاری افزایش یافت.
تولید بیش از 116 هزار تن محصول در مجتمع فولاد سبا
در اولین ماه سال «رونق تولید» با تلاش و همت زحمتکشان مجتمع فولاد سبا، رکورد 116هزار و 54 تن محصول با کیفیت بسیار بالا و ضخامت پایین به ثبت رسید.
این خبر را علیرضا صادقی رئیس خط نورد گرم مجتمع فولاد سبا اعلام کرد و گفت: بدون شک تلاش جمعی همۀ واحدهای ناحیه ازجمله کارکنان واحدهای احیا مستقیم، فولادسازی، ریختهگری و بخشهای ستادی و پشتیبانی موجب ثبت این موفقیت شده و شایسته است صمیمانه از همۀ این عزیزان قدردانی کنیم.
دستیابی به رکورد ماهانۀ تولید در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در فروردینماه به 65 هزار و 51 تن رسید.
 مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ضمن تأیید این خبر گفت: در سالی که به نام «رونق تولید» نامگذاری شده است، کارکنان بلندهمت این شرکت در راستای دستیابی به اهداف شرکت، گامهای محکمی برداشتند.
محمود اربابزاده گفت: رکورد قبلی تولید شرکت مربوط به آذرماه سال 97 و به میزان 64 هزار و 73 تن بود.
وی در همین راستا از حمایتهای سهامداران شرکت، مدیریت ارشد شرکت فولاد مبارکه در تأمین گندلۀ موردنیاز کارخانه و منابع مالی جهت تسریع فعالیتهای مربوط به پروژههای واحد فولادسازی قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد با تداوم این رکوردشکنیها در سال 98 شرکت بهتمامی اهداف خود دست یابد.

منبع: روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه

گفت و گوها

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/a88afb2e5de6abe3f650d83fa09e28ee.jpg
چهل و نهمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/5cc87f56bb103a1caa0110d14b7fc327.jpg
چهل و هشتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/c141fc836a5382ce9abebc9b5e91ec94.jpg
چهل و هفتمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/6c220d3a8bcde9f0ffa06402fad1f7cc.jpg
چهل و ششمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/15fa68ba0f5da770c0543626ce041543.jpg
سرمقاله/ عبدالوهاب سهل‌آبادی/ رئیس خانه صنعت،
cache/resized/b7f512f115ec95fd20cd5ed4e7c0c2c2.jpg
چهل و پنجمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/e6d4a9ee9638771f9e0d18b472b7ceab.jpg
چهل و چهارمین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
cache/resized/af980bc3bfd78b60a778dabb7ae438ee.jpg
چهل و سومین شماره هفته‌نامه الکترونیکی پایگاه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family