• آخرین های معدن
  • محبوبترین های معدن


 

ویژه ها

اخبار فلزات: سهم کشورهای مختلف در تولید معدنی روی متأثر از سهم آن‌ها از ذخایر دنیاست. استرالیا، چین، پرو و مکزیک به‌ترتیب دارای بیشترین ذخایر معدنی روی دنیا هستند، همچنین این کشورها بزرگترین تولیدکنندگان معدنی روی دنیا نیز هستند، هرچند که سهم هر یک در تولید، متناسب با میزان ذخایر معدنی نیست، اما این کشورها جزو 10 تولیدکننده برتر روی معدنی دنیا هستند.

به گزارش اخبار فلزات، بر اساس اطلاعات گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی (ILZSG)، میزان تولید معدنی روی درسال 2016، معادل 12 میلیون و 769 تن اعلام شده است که نسبت به سال قبل خود یعنی 2015، کاهش حدود 6.2 درصدی داشته است. علاوه بر گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا نیز، بر اساس داده‌هایی که جمع آوری می‌کند، میزان تولید محصولات معدنی را منتشر می‌کند. این سازمان در آمار خود که بهتازگی منتشر شده، میزان تولید معدنی روی را در سال 2016 برابر 11 میلیون و 900 هزار تن تخمین زده است که نسبت به آمار تولید در سال 2015، حدود 7 درصد کاهش داشته است.

براساس اطلاعات سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا، میزان ذخایر روی معدنی دنیا برابر 220 میلیون تن اعلام شده است که از این میزان، 63 میلیون تن یعنی معادل 19.5 درصد ذخایر کل جهان متعلق به استرالیا است. چین با داشتن 40 میلیون تن ذخایر روی در رتبه دوم و دارای 18 درصد کل ذخایر دنیا است و پرو نیز در رتبه سوم این ذخایر معدنی قرار دارد، این کشور با دارا بودن 25 میلیون تن ذخایر روی حدود 11.3 درصد از ذخایر دنیا را داراست. مکزیک هم در رتبه چهارم ، حدود 7.7 درصد ذخایر روی دنیا را در اختیار دارد. ایالات متحده آمریکا و قزاقستان هر 2 با دارا بودن 11 هزار تن از ذخایر روی دنیا در رتبه‌های بعدی قرار داشته و 5 درصد از این ذخایر معدنی را شامل هستند.

در نمودار 1، سهم کشورهای مختلف در تولید معدنی روی در سال 2016 و در نمودار 2 سهم کشورهای مختلف در تولید معدنی روی در سال 2015 آورده شده است. همانطور که گفته شد، بیشترین ذخیره معدنی روی دنیا متعلق به استرالیا است، این کشور سهم حدود 20 درصدی از ذخایر روی دنیا را دارد، اما همان‌گونه که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، در سال 2016، تنها 7 درصد از تولید معدنی روی دنیا متعلق به این کشور بوده و با توجه به نمودار 2، این کشور در سال 2015، سهم 13 درصدی از تولید دنیا را در اختیار داشت.

                                                http://www.felezatonline.ir/Upload/Image/2017/12/Orginal/

                                                http://www.felezatonline.ir/Upload/Image/2017/12/Orginal/

همانطور که در نمودارهای 1 و 2 مشاهده می‌شود، در سال 2016، سهم کشورهای مختلف در تولید معدنی روی تغییر کرد و میزان تولید چین برخلاف بیشتر کشورها افزایش داشته و از 4 میلیون و 300 هزار تن به 4 میلیون و 500 هزار تن رسید، همچنین سهم این کشور از تولید دنیا از 34 درصد در سال 2015 به 38 درصد تولید کل دنیا افزایش یافت. میزان تولید معدنی پرو در سال 2016 کاهش یافت؛ اما از آنجایی که میزان تولید دنیا کاهش داشت، این کشور همانند سال 2015، حدود 11 درصد تولید دنیا را در اختیار داشت. آمریکا، مکزیک، هند و بولیوی نیز در رتبه‌های بعدی تولید در سال 2016 بودند، که در این میان میزان تولید آمریکا و هند در سال 2016 نسبت به سال قبل خود کاهش اما میزان تولید مکزیک و بولیوی در سال 2016 نسبت به 2017 افزایش داشت.

گفت و گوها

ماهنامه اخبار فلزات

cache/resized/2091afdaff5653aed5de5838e3b2bdaf.jpg
سرمقاله / مصطفی رجبی عضو هیات مدیره و برنامه‌ریزی
cache/resized/a3d8121aa8601b0c15c31e751afcd2d5.jpg
سرمقاله/ منصور یزدیزاده مدیرعامل شرکت ذوبآهن
cache/resized/a6f6b900e42a7e34c3648f0422e27dae.jpg
سرمقاله / علی اسماعیلی دبیر تحریریه /
cache/resized/0ae8623d56dbafa542c6aa3c0b87f39b.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / کاهش
cache/resized/3a82131138548e3368155af1b80821d2.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه/ گسترش تجارت
cache/resized/ca3e70587d55f6105aa6562919d3c26d.jpg
سرمقاله/علی اسماعیلی دبیر تحریریه / صنعت
cache/resized/756ef62e518dd161f817b0615d605350.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه/ بّوَد کز
cache/resized/8183663ba8e9d683688345f5bcae2cde.jpg
سرمقاله/ علی اسماعیلی دبیر تحریریه / صنعتگر چه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family